Puurtinen Sören

Få hjälp med kranförfrågningar och andra förfrågningar kring montage och tunghantering 


Kontaktuppgifter

Umeå
Arbetsledare
soren.puurtinen@havator.com
+46 72 503 96 05