Thomas Pilo som varit VD för Havator AB sedan sommaren 2017 söker sig vidare till nya utmaningar. Ersättningsrekryteringen är igång. För ytterligare information se här.

Vi vill redan i detta skede passa på att tacka Thomas för sina insatser för Havator. Vi önskar honom lycka och framgång. För att försäkra oss om ett gott överlämnande kommer Thomas fortsätta som VD för Havator AB fram till sommaren.

För ytterligare information, vänligen kontakta koncernchef Christoffer Landtman (christoffer.landtman@havator.com eller +358 41 5101073).