CapMan Buyout pressmeddelande
24 april 2024 kl. 9:00 EET

CapMan Buyout säljer Havator till BMS Stangeland

Fonder förvaltade av CapMan Buyout har ingått avtal om att sälja Havator Group Oy, en nordisk ledare inom lyfttjänster, specialtransporter och tunghantering, till en joint venture som ägs av det dansk-norska Kranbolaget BMS Group A/S och Stangeland Gruppen AS.

Sedan sin investering i Havator år 2010 har CapMan konsekvent arbetat för att stärka företagets närvaro och framgång på den nordiska marknaden. Idag är Havator en dominerande aktör inom lyft, specialtransporter och hantering av tunga laster i Norden, med en omsättning på cirka 100 miljoner euro och en personalstyrka på närmare 500 personer.

”Jag vill tacka ledningen och personalen på Havator för ett gott samarbete genom åren. Jag är glad att bolagets nya ägare passar ihop så bra strategiskt med Havator och tror att sammanslagningen möjliggör spännande tillväxtmöjligheter”, säger Anders Björkell, Partner på CapMan Buyout.

”En nordisk konsolidering är något som vår bransch har väntat på. Det nya upplägget kommer att göra det möjligt för Havator att dra nytta av ett ännu starkare och bredare tjänsteutbud till sina kunder och även erbjuda mer enhetliga tjänster till kunder som är verksamma i Norden. Att bli en del av en ytterligare större nordisk verksamhet kommer också ge vår personal en mer internationell syn på framtiden, i kombination med ökade möjligheter att utveckla kompetens och karriär. Jag är också glad över att vår nya ägare är en riktig industriell aktör”, säger Hannu Leinonen, VD för Havator.

”Vi har alltid sett Havator som en stor och respekterad branschkollega i Norden. Vi har under många år följt Havator på nära håll, så vi är väldigt glada att tiden nu var mogen för att slå oss samman. Havator är – precis som Stangeland och BMS – ett moget företag med lika värderingar och med en mycket lojal och kompetent personal. Vi ser därför fram emot att välkomna Havator-medarbetarna till vår kranfamilj”, säger Jens Enggaard, VD för BMS.

Som en del av transaktionen förvärvar joint venture-bolaget BMS Stangeland A/S hela aktiekapitalet i Havator från CapMan Buyout IX Fund och Havators övriga nuvarande ägare. Transaktionen beräknas vara genomförd under våren 2024, under förutsättning av nödvändiga myndighetsgodkännanden och uppfyllande av standardmässiga avslutsvillkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Björkell, Partner, CapMan Buyout, +358 40 537 7566
Hannu Leinonen, verkställande direktör, Havator, +358 40 588 7804

Pressmeddelande PDF:


CapMan

CapMan är en ledande nordisk expert på privata tillgångar med en aktiv syn på värdeskapande och över 5 miljarder euro i förvaltat kapital. Som en av pionjärerna inom private equity i Norden har vi utvecklat hundratals företag och tillgångar som skapat betydande värde i över tre decennier. Vårt mål är att tillhandahålla attraktiv avkastning och innovativa lösningar till investerare genom att möjliggöra förändring i våra portföljbolag. Ett exempel på detta är de mål för minskning av växthusgaser som vi har satt upp inom ramen för Science Based Targets-initiativet i linje med 1,5-gradersscenariot och vårt åtagande om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2040. Vi har en bred närvaro på den onoterade marknaden genom våra lokala och specialiserade team. Våra investeringsstrategier omfattar fastighets- och infrastrukturtillgångar, naturkapital samt minoritets- och majoritetsinvesteringar i portföljbolag. Vi erbjuder även lösningar för förmögenhetsförvaltning. Vår serviceverksamhet omfattar upphandlingstjänster. Totalt har CapMan cirka 200 medarbetare i Helsingfors, Jyväskylä, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, London och Luxemburg. Vi är noterade på Nasdaq Helsinki sedan 2001. www.capman.com

Havator

Havator, grundat 1956, är Nordens ledande helhetsleverantör av tjänster inom lyft, specialtransporter och tunga transporter. Vi är verksamma i Finland, Sverige, Norge och Estland. Vårt mål är att ligga i framkant av utvecklingen, att vara ledande i att utveckla säkerheten och effektiviteten i allt vi gör, utan att glömma branschens traditioner. Havator Group Oy har en omsättning på cirka 100 miljoner euro och sysselsätter cirka 500 personer.