Montagearbete

Från ritning och teknik till planering och utförande

Kontakta oss

Nyckelfärdiga montagelösningar


Montageservice är ett affärsområde som fokuserar på montage av prefabricerade betongelement och stålkonstruktioner. Montage tar ett helhetsgrepp från ritning och teknik till planering och utförande, Verksamhet finns huvudsakligen i Sverige bestående av erfarna montageledare, montörer samt ett nätverk av erfarna partners för att utöka kapacitet vid behov. Havator montages professionella team har varit med i projekt från byggen av höghus till byggen av stora arenor.

Montage

[skriv in beskrivning]

Montage

[skriv in beskrivning]

Montage

[skriv in beskrivning]

Kontaktpersoner


Pettersson Anders

Skellefteå
VP Montage
anders.pettersson@havator.com
+46 70 641 10 51