Montagearbete

Från ritning och teknik till planering och utförande

Kontakta oss

Nyckelfärdiga montagelösningar


Montageservice är ett affärsområde som fokuserar på montage av prefabricerade betongelement och stålkonstruktioner. Montage tar ett helhetsgrepp från ritning och teknik till planering och utförande. Verksamhet finns huvudsakligen i Sverige bestående av erfarna montageledare, montörer samt ett nätverk av erfarna partners för att utöka kapacitet vid behov. Havator montages professionella team har varit med i projekt från byggen av höghus till byggen av stora arenor.

Montage vi utför


Exempel på olika montagearbeten vi utför är montage av stålstomme, montage av prefabricerade betongelement samt andra montage av olika prefabsystem.

Montage

[skriv in beskrivning]

Montage

[skriv in beskrivning]

Montage

[skriv in beskrivning]

Kontaktpersoner


Henriksson Ari

Hela Sverige
Affärsområdeschef Specialtransport
ari.henriksson@havator.com
+35 810 442 5030

Pettersson Anders

Skellefteå
VP Montage
anders.pettersson@havator.com
+46 70 641 10 51