Om oss

Havator är Nordens ledande lyfttjänstleverantör

Kontakta oss

HAVATOR - marknadsledare

Havator är en helhetsleverantör av tjänster inom tunga lyft och transporter. Med över 60 års erfarenhet är vi specialiserade på komplicerade lyft med mobilkranar, transporter och tunghantering samt montage av prefabricerade betongelement. Vi är både tekniska konsulter inom lyfttjänster och utför själva tjänsten. En av Havators starkaste sidor är genomförandet av olika helhetslösningar tillsammans med yrkeskunniga och starka samarbetsparter.

Havator verkar i Sverige, Finland, Norge och de baltiska länderna med över 30 lokala enheter. De största kunderna finns inom industri, byggsektorn och infrastrukturprojekt samt ett stort antal mindre kunder via de lokala depånätverken. Koncernen omsätter 1 miljard SEK och antalet medarbetare är cirka 460.

Välkommen till Havator. Ledande inom lyfttjänster med mobilkran i Sverige och Norden.

Lyfttjänster Sverige

 • Verksamhet: Lyft och montage
 • Anställda: 200
 • Kranutrustning: 125

Lyfttjänster Finland

 • Verksamhet: Lyft och hamnlyft
 • Anställda: 180
 • Kranutrustning: 110

Tunga lyft och transport

 • Verksamhet: Tunga lyft och tunghantering, transporter och lyftplanering. Enheten arbetar på projektbasis även i till exempel Estland och Norge.
 • Anställda: 80
 • Kranutrustning: 15

Safety first

För oss är säkerheten oerhört viktig. Vi har systematiskt arbetat för att införliva ett säkerhetstänk i våra dagliga rutiner. Det är därför vårt ledningssystem är byggt på och certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 standarder.

För er innebär detta att;

 • Inför varje lyft, gör vi en riskbedömning
 • Vi kommer, tillsammans med er, arbeta för att upptäcka och eliminera säkerhetsrisker
 • Vi genomför regelbundna skyddsronder för att tillse att högsta möjliga säkerhetsstandarder bibehålls

Det är detta vi menar med: “Think twice, lift once.

Havator ISO certifikat

Service och lösningar som möter våra kunders behov

Vi arbetar aktivt för att leverera den bästa servicen i branschen till våra kunder. Vårt fokus ligger på att ge våra kunder den bästa servicen som möter deras behov.

Enligt en kundnöjdhetsundersökning gjord av en oberoende tjänsteleverantör värderar våra kunder vår leveranssäkerhet, uppmärksamhet på säkerhet, flexibilitet samt kvalitén och smidigheten i samarbetet. Vi presterar utmärkt inom alla dessa områden och får bra feedback i synnerhet på teamets servicevilja, smidiga samarbete och förmåga att tillhandahålla lösningar som möter kundens behov.

Vi är särskilt stolta över att våra kunder gärna rekommenderar oss: vårt kombinerade (Finland och Sverige) nettopromotorresultat (NPS) ligger på hög nivå.

Investerare

På Havator.com hittar du Investors-sektionen, där vi har sammanställt information om Havator Group Oys obligation som är utgiven i januari 2020.

Investors (på engelska)

Havators Visual Identity System

Havators Visual Identity System är ett verktyg som används för att kontrollera och hantera Havator-varumärket och dess delar på ett konsekvent sätt för att uppnå ett enhetlig och igenkännbart utseende.

Visual Identity System

Nyheter

Jobba hos oss

Havator erbjuder en positiv och trygg arbetsmiljö som ger dig möjligheten att växa professionellt som kranförare, arbetsledare eller tjänsteman.

Jobba hos oss