Mobilkranar

För Havator är inget lyft för stort eller för litet

Kontakta oss

+46 7 715 100 00

Nordens och Sveriges ledande leverantör av lyfttjänster med mobilkranar


För Havator är inget lyft för stort eller för litet. Havators styrka som leverantör av lyfttjänster med lyftkranar grundar sig på en erfaren och kunnig personal, på kunskap om planering samt på mångsidig och modern utrustning.

Hos Havator finns ett brett urval av olika typer av hydralkranar och en stor mängd larvgående fackverkskranar. Vi har branschens i särklass största mobilkranflotta med allt från småkranar till de största mobilkranarna som finns: terränggående mobilkranar, larvkranar, kranar som är specialanpassade för byggprojekt, för industrin, i gruvor, i hamnar, för brolyft samt för olyckor/haverier. Vi är en ”all-in-one” leverantör där du som kund slipper ha flera leverantörer för att lösa ditt lyft och transportbehov.

Mobilkranar

Vi har allt från småkranar till de största mobilkranarna: terränggående mobilkranar, kranar specialanpassade för byggprojekt eller för olika industrier.

Larvkranar

Våra larvkranar har stor lyftkapacitet, arbetsradie och passar bra för t ex montagearbeten.

Last- och installationskranar

Mångsidiga lastkranar och installationskranar fungerar bra vid lasttransport, i lätta stålkonstruktionsinstallationer eller liknande.

Kontaktpersoner