Tillbud- och olycksrapport​ering


Havator övervakar säkerhetsvärdena för egen personal och leverantörer med hjälp av RAIL (Register, Analyze, Improve, Learn), vårt rapporteringssystem. Systemet används i hela vår organisation. Vi använder också systemet för att rapportera om kvalitets- och miljöfrågor.

Med hjälp av säkerhetsobservationer får vi information om dolda faror och vi kan utveckla vår verksamhet för bli ännu säkrare.

En säkerhetsobservation kan göras för både små och stora saker. Varje observation är viktig och alla observationer behandlas positivt och bidrar till att vi får en säkrare arbetsplats.

Safety First!Kontaktperson

Hautala Juha

Stockholm
Chef HSEQ Havator AB
juha.hautala@havator.com
+46 73 396 46 40