Våra tjänster

Det finns många skäl att välja Havator som lyftpartner

Kontakta ossBokningsförfrågan

En pålitlig ”all-in-one” leverantör för att lösa ditt lyft- och transportbehov

  • Vi är kända för bred kunskap inom säkerhet, med en arbetsplats där säkerhets- och arbetsmiljöfrågorna tas på största allvar.
  • Vi hjälper dig att planera, med förslag på tekniska lösningar och lyftplaner för att säkerställa de mest kostnadseffektiva och säkra lösningarna.
  • Vi utbildar kranförare i egen regi och vår ambition är att vara nummer ett för alla som vill arbeta med krantjänster, och attrahera och behålla de mest kompententa människorna i branschen.
  • Vi finns både lokalt, nationellt och över Norden, vilket garanterar maximal flexibilitet för att möta era behov.
  • Vi har branschens i särklass största mobilkranflotta med allt från mindre kranar till de allra största mobilkranarna som finns: terränggående mobilkranar, larvkranar, kranar som är specialanpassade för byggprojekt, för industrin, i gruvor, i hamnar, för brolyft samt för olyckor/haverier.  En ”all-in-one” leverantör där du som kund slipper ha flera leverantörer för att lösa ditt lyft och transportbehov.
  • Vi anpassar vår servicenivå till era ambitioner, allt från snabba lyftbehov till komplexa projekt.

Som den enda nordiska leverantören har vår verksamhet certifierats enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Hållbara lyft med eldrivna kranar

Eldrivna kranar

Nyheter