Lyftplanering

En högkvalitativ planering utgör grunden för ett smidigt utförande

Kontakta ossBokningsförfrågan

En professionell lyftplanering

Lyftplanering är avgörande för att säkerställa att lyften genomförs enligt plan, på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Med lyftplaner som utarbetas för alla typer av lyft, särskilt de som är krävande och komplexa, sker planeringen från början till slut med noggrann hänsyn till alla variabler som kan påverka lyftoperationen.

Havator har gjort betydande investeringar i utvecklingen av sin lyftplanerarutbildning och planeringstjänster. På Havator genomförs lyftplanering oftast som en integrerad del av servicen. Detta innefattar definiering, samordning, utförande och övervakning av lyft, men det är också möjligt att få lyftplanering som en separat tjänst. Havator har dedikerade lyftplanerare.

Eftersom varje lyftuppdrag är unikt, anpassar lyftplaneraren allt utifrån arbetets och lastens komplexitet och väljer den mest optimala lösningen. Vid planeringen används olika programvaror, såsom AutoCad, CRANEbeta och CranePlanner, för att illustrera den mest lämpade kranen för uppdaget, dess krav på utrymme och optimal positionering. Numera används verklighetsbaserat gränssnitt.

En högkvalitativ lyftplan utgör grunden för en säker drift, områdesplanering och funktionell platslogistik. Med noggrann planering och effektivt samarbete hålls projektet inom sin tidtabell.

Samtliga lyftplaner tillhandahålls skriftligen och inkluderar modellering och beräkningar. Efter att kunden har godkänt planerna genomför Havators team de beställda lyften och tillhandahåller relaterade tjänster enligt överenskommelse och plan.

Fördelarna med lyftplanering

Fördelarna med lyftplanering blir särskilt tydliga vid komplexa lyftarbeten. Exempel på sådana arbetsmoment kan vara så kallade ledlyft med flera kranar, lyft till områden med begränsad sikt, tunga lyft eller situationer där lastens tyngdpunkt inte är i mitten av lyftpunkten. Havators logistik-, maskin- och byggingenjörer utarbetar en noggrann kartläggning för att identifiera den säkraste och mest kostnadseffektiva lyftmetoden.

En konkret fördel med professionell lyftplanering är ökad kostnadseffektivitet. Genom att placera rätt maskiner på rätt plats vid rätt tidpunkt minimeras arbetsinsatserna och bidrar till mer förutsägbar hantering, vilket i sin tur minskar kostnaderna och risken för akutsituationer minskar. Ytterligare besparingar uppnås genom att bedöma och ta hänsyn till markförhållandena och beräkna marktrycket på byggarbetsplatsen för optimering av kranarnas placering.

Bekanta dig med våra andra tjänster

Branscher

Vi erbjuder marknadens bredaste utbud av expert-, planering-, övervaknings- och rapporteringstjänster skräddarsydda för olika branschers behov.

Se branscher

Nyheter