Resultaten från den senaste kundundersökningen som genomfördes i slutet av 2023 visar att Havators kundnöjdhet håller en hög nivå. Företaget fick höga betyg, särskilt för säkerheten och det smidiga samarbetet.

Havators prestationer jämfördes med olika tjänsteområden och konkurrenter, och som helhet visade resultaten att Havators insatser är på en god nivå: nästan 80 % av respondenterna betygsatte sin serviceupplevelse med 4 eller 5 på en skala från 1 till 5. Ungefär hälften av de tillfrågade höll med om att Havator är marknadsledande när det gäller säkerhet, enkelhet i partnerskap och snabb respons på förfrågningar. Trots detta finns det alltid utrymme för förbättringar.

”Ledarskap inom service är vårt gemensamma mål. Det grundar sig på gedigen kompetens, kundförståelse och pålitlig leverans, samt att vi ständigt strävar efter förbättringar. Responsen från våra kunder, hjälper oss att fokusera på de affärsmodeller som är mest relevanta för dem”, säger Hannu Leinonen, vd för Havator Group.

Havator Groups Net Promoter Score (NPS) är 44. Jämfört med fjolårets exceptionellt höga siffra på 70 är det en nedgång, men ett index på 44 kan ändå betraktas som bra.

”Det utmanande marknadsläget är en faktor som påverkat resultaten, men det finns även andra orsaker. Förra året fokuserade vi alltmer på stora projekt samtidigt, vilket även har påverkat servicekvaliteten för vissa kunder. Detta är något vi särskilt kommer att uppmärksamma under det kommande året”, fortsätter Leinonen.

”På den svenska marknaden har kundnöjdheten förbättrats något sedan förra mätningen och fler kunder rekommenderar oss som leverantör. Det sporrar oss att fortsätta förbättra vår leverans och vårt breda tjänsteutbud, säger Henrik Modéer, vd Havator Sverige.

Havator har genomfört kund- och/eller medarbetarundersökningar sedan 2016. I en enkät utförd av en oberoende tjänsteleverantör uppmanas respondenterna att bedöma Havators prestationer inom femton olika tjänsteområden. Dessutom bedömer respondenterna varje områdes betydelse för dem själva och Havators position i förhållande till andra tjänsteleverantörer på marknaden. Som ledande inom sin bransch använder Havator aktivt resultaten från undersökningen för att utveckla verksamheten på alla nivåer i organisationen.

För mer information, kontakta: 

Henrik Modeér, VD Havator Sverige
+46 73 766 74 87  

Hanno Leinonen, VD Havator Group
+358 40 588 7804 


Havator AB | Havator Group Oy 

Havator, grundat 1956, är Nordens och Sveriges ledande helhetsleverantör av tjänster inom tunga och komplicerade lyft med mobilkranar, transporter och tunghantering samt montage av prefabricerade betongelement. Bolaget är verksamt i Sverige, Finland, Norge och Estland. Vårt mål är att ligga i framkanten av utvecklingen, att ta arbetssättet framåt genom att utveckla säkerhet och effektivitet, utan att glömma branschens traditioner. Koncernens omsättning är cirka 100 MEUR och vi har cirka 500 anställda.