HAVATOR Whistleblow-rapporteringskanal


Rapportera missbruk

På Havator har vi åtagit oss att agera ärligt, ansvarsfullt och i enlighet med våra etiska principer. Det förväntar vi oss av våra medarbetare och även av alla våra intressenter som vi arbetar med. Havator Whistleblow-rapporteringskanal är en del av ansvarsfullt företagande.

Om du har upptäckt eller misstänker något ekonomiskt missförhållande, olaglighet eller annat beteende som bryter mot vår uppförandekod inom Havator Group, vänligen meddela det via Havator Whistleblow-rapporteringskanal omedelbart.

Meddelanden till Whistleblow-kanalen kommer endast att hanteras av utsedda personer inom Havator Group. Anmälan kan göras i eget namn eller anonymt. Det är enklare och effektivare att behandla anmälningar som görs i eget namn, men även anonyma aviseringar behandlas lika. Havator behandlar anmälarens personuppgifter och de personuppgifter som lämnas i anmälan konfidentiellt och enligt lag. Sekretess gäller även när anmälaren själv avslöjar sin identitet.

Tack för din anmälan som gör att vårt företag kan fortsätta att vara ett företag som värnar om god affärsetik!

Rapportera missbruk