Projekt och planering

Lyft, transport och montage i nyckelfärdiga helhetslösningar

Kontakta ossBokningsförfrågan

Projektdesign och planering säkerställer ett framgångsrikt resultat

Havator erbjuder projektplanering och design för lyft, transport, installation och montage. Vi löser utmanande frågor inom transport, lyft och monteringsteknik samt hittar de främsta tekniska lösningarna. Våra projektledare använder 3D-simulering, strukturanalys och kalkylering, samt site övervakning. Med steg-för-steg animering visualiseras lyft och projektframdrift och möjliggör synkronisering av de olika konstruktionsfaserna.

Lösningar vi erbjuder

  • Projektplanering/-implementering: ledning av helheten inklusive den övergripande leveransen av alla tjänster som tillhandahålls av Havator från början till slut på helhetsbasis
  • Lyftplanering: våra experter använder t.ex. 3D-modellering och animationer för att optimera utrustning och positionering
  • Logistikplanering: vid behov anpassar vi den tjänst vi levererar i det övergripande projektschemat i samarbete med kunden och andra underleverantörer i projektet
  • Övervakning: vi erbjuder experter för t.ex. övervakning och styrning av lyftarbeten samt för allmän koordinering på plats som en del av våra övergripande servicelösningar.

Omfattande projektleverans

Havator erbjuder alla tjänster som behövs för lyft och arbetsplatslogistik/​specialtransporter för både små och stora projekt under ett tak. Vanligen är vi involverade redan i förplaneringsfasen av projektet och implementerar lyft- och transportplaner som man kommer att genomföra tillsammans med kunden och andra leverantörer. Havators servicesamordnare, vars uppgift är att bevaka och utveckla säkerheten och effektivisera arbetet på platsen, håller trådarna i händerna.

Lyftplanering

Professionell lyftplanering är en förutsättning för säkert arbete – särskilt i krävande lyft – och ett sätt att säkerställa att arbetet löper smidigt och enligt budget. Havators lyftplaneringsteam utnyttjar t.ex. 3D-modellering och animationer för att välja den lämpligaste maskinen för jobbet och för att positionera den valda maskinen på bästa möjliga sätt på själva lyftplatsen. Alla lyftplaner levereras skriftligen och de inkluderar modeller och beräkningar. Efter att kunden godkänt planerna levererar Havators team beställda lyft enligt överenskommelse och i enlighet med planerna.

Projektledning, projektlogistik, handledning

Havators logistik-, maskin- och byggteknikexperter kartlägger den säkraste och mest kostnadseffektiva metoden för ditt flytt-, lyft- eller installationsprojekt. Med god planering och ett hänsynsfullt samarbete mellan alla som arbetar på siten kommer ditt projekt att hålla det schema du önskar. På siten kan vår professionella lyft-, arbetslednings- och övervakningspersonal se till att arbetet utförs säkert och noggrant, i enlighet med gjorda planer. Våra tjänster kan skräddarsys för både små och stora projekt. Kontakta oss, så utformar vi ett paket som passar ditt behov!

Branscher

Vi erbjuder marknadens bredaste utbud av expert-, planering-, övervaknings- och rapporteringstjänster skräddarsydda för olika branschers behov.

Se branscher

Kontaktpersoner