Lyfttjänster

För Havator är inget lyft för stort eller för litet

Kontakta ossBokningsförfrågan

Nordens och Sveriges ledande leverantör av lyfttjänster med mobilkranar

Med våra mobilkranar är inget lyft för stort eller för litet hos oss på Havator. Havators styrka som leverantör av lyfttjänster med lyftkranar grundar sig på en erfaren och kunnig personal, på kunskap om planering samt på mångsidig och modern utrustning.

Hos Havator finns ett brett urval av olika typer av hydralkranar och en stor mängd larvgående fackverkskranar. Vi har branschens i särklass största mobilkranflotta med allt från småkranar till de största mobilkranarna som finns: terränggående mobilkranar, larvkranar, kranar som är specialanpassade för byggprojekt, för industrin, i gruvor, i hamnar, för brolyft samt för olyckor/haverier. Vi är en ”all-in-one” leverantör där du som kund slipper ha flera leverantörer för att lösa ditt lyft och transportbehov.

Industriella lyft

Havator har lång och omfattande erfarenhet av att leverera lyfttjänster till olika industribranscher såsom energi-, kemi-, gruv-, pappers- och massa- och metallindustrin. Vi hanterar till exempel krävande lyft av anläggningselement i samband med årliga underhållsprojekt och underhållsavbrott. I processen betonas säkerhet, kvalitet och effektivitet.

Utöver fullständiga servicepaket levererar vi också skräddarsydda underhållsavtal till industriföretag. Dom kan innefatta, förutom lyft, t.ex. specialtransporter och tunghantering. Havators hamnlyft- och materialhanteringstjänster kompletterar utbudet av lyfttjänster.

Vindkraftslyft

Havator är en tjänsteleverantör med helhetserbjudanden för vindkraftsindustrin – från uppförande och underhåll av vindparker till nedmontering. Enligt kundens behov kan vi nedmontera och lyfta delar av vindkraftverk i hamnar och transportera dem till vindkraftsparker där vårt team kan bistå med t.ex. konstruktion av kraftverkens fundament, montering av kvarnar och byte av blad, samt underhåll av turbiner.

Vi betjänar våra vindkraftskunder i hela Norden med omfattande lyft-, tunghanterings- och specialtransportutrustning som är perfekt lämpad för vindkraftsindustrin.

Byggbranschlyft

Den utvecklande byggbranschen behöver en flexibel partner. Tack vare vår ständigt växande och förnyande utrustning och våra avancerade lyftplaneringstjänster kan vi erbjuda lyftlösningar för alla byggarbetsplatser, från småhus till arenaprojekt.

De servicekontrakt vi erbjuder skapar förutsägbarhet och sinnesfrid. Att arbeta med en bekant, pålitlig tjänsteleverantör ger effektivitet och meningsfullhet i arbetet. Beroende på projektet så levererar vi det lyftpaket som bäst passar behovet och andra tjänster som stödjer lyft.

Infrastrukturlyft

Havator är den mest erfarna leverantören av lyfttjänster för infrastrukturbyggande. Vi hanterar professionellt t.ex. väg- och järnvägsbyggen, hamnbyggen och lyft av tunnel- och brobyggen.

Infrastrukturlyfttjänster inkluderar vanligtvis lyft och förflyttning av olika tunga element med kranar och självgående SPMT-axlar i olika storlekskategorier. I krävande speciallyft kommer våra förares professionalitet och erfarenhet till sin rätt. Vi erbjuder även skräddarsydda servicekontrakt för infrastrukturbyggoperatörer.

Branscher

Vi erbjuder marknadens bredaste utbud av expert-, planering-, övervaknings- och rapporteringstjänster skräddarsydda för olika branschers behov.

Se branscher

Omfattande lyftutrustning

Havator har omfattande lyftutrustning, från små industrikranar till stora larvkranar. Vi förnyar och kompletterar vår utrustning regelbundet, så att vi alltid kan garantera den bästa och den säkraste lösningen för kundens jobb. I flottan finns även eldrivna kranar.

MobilkranarLarvkranarMobila tornkranarKranbilarEldrivna kranarUtrustning: Tunghantering

Kontaktpersoner