Lyfttjänster

För Havator är inget lyft för stort eller för litet

Kontakta ossBokningsförfrågan

Nordens och Sveriges ledande leverantör av lyfttjänster med mobilkranar

Med våra mobilkranar är inget lyft för stort eller för litet hos oss på Havator. Havators styrka som leverantör av lyfttjänster med lyftkranar grundar sig på en erfaren och kunnig personal, på kunskap om planering samt på mångsidig och modern utrustning.

Hos Havator finns ett brett urval av olika typer av hydralkranar och en stor mängd larvgående fackverkskranar. Vi har branschens i särklass största mobilkranflotta med allt från småkranar till de största mobilkranarna som finns: terränggående mobilkranar, larvkranar, kranar som är specialanpassade för byggprojekt, för industrin, i gruvor, i hamnar, för brolyft samt för olyckor/haverier. Vi är en ”all-in-one” leverantör där du som kund slipper ha flera leverantörer för att lösa ditt lyft och transportbehov.

Industriella lyft

Havator har lång och omfattande erfarenhet av att leverera lyfttjänster till olika industribranscher såsom energi-, kemi-, gruv-, pappers- och massa- och metallindustrin. Vi hanterar till exempel krävande lyft av anläggningselement i samband med årliga underhållsprojekt och underhållsavbrott. I processen betonas säkerhet, kvalitet och effektivitet.

Utöver fullständiga servicepaket levererar vi också skräddarsydda underhållsavtal till industriföretag. Dom kan innefatta, förutom lyft, t.ex. specialtransporter och tunghantering. Havators hamnlyft- och materialhanteringstjänster kompletterar utbudet av lyfttjänster.

Vindkraftslyft

Havator är en tjänsteleverantör med helhetserbjudanden för vindkraftsindustrin – från uppförande och underhåll av vindparker till nedmontering. Enligt kundens behov kan vi nedmontera och lyfta delar av vindkraftverk i hamnar och transportera dem till vindkraftsparker där vårt team kan bistå med t.ex. konstruktion av kraftverkens fundament, montering av kvarnar och byte av blad, samt underhåll av turbiner.

Vi betjänar våra vindkraftskunder i hela Norden med omfattande lyft-, tunghanterings- och specialtransportutrustning som är perfekt lämpad för vindkraftsindustrin.

Byggbranschlyft

Den utvecklande byggbranschen behöver en flexibel partner. Tack vare vår ständigt växande och förnyande utrustning och våra avancerade lyftplaneringstjänster kan vi erbjuda lyftlösningar för alla byggarbetsplatser, från småhus till arenaprojekt.

De servicekontrakt vi erbjuder skapar förutsägbarhet och sinnesfrid. Att arbeta med en bekant, pålitlig tjänsteleverantör ger effektivitet och meningsfullhet i arbetet. Beroende på projektet så levererar vi det lyftpaket som bäst passar behovet och andra tjänster som stödjer lyft.

Infrastrukturlyft

Havator är den mest erfarna leverantören av lyfttjänster för infrastrukturbyggande. Vi hanterar professionellt t.ex. väg- och järnvägsbyggen, hamnbyggen och lyft av tunnel- och brobyggen.

Infrastrukturlyfttjänster inkluderar vanligtvis lyft och förflyttning av olika tunga element med kranar och självgående SPMT-axlar i olika storlekskategorier. I krävande speciallyft kommer våra förares professionalitet och erfarenhet till sin rätt. Vi erbjuder även skräddarsydda servicekontrakt för infrastrukturbyggoperatörer.

Branscher

Vi erbjuder marknadens bredaste utbud av expert-, planering-, övervaknings- och rapporteringstjänster skräddarsydda för olika branschers behov.

Se branscher

Omfattande lyftutrustning

Havator har omfattande lyftutrustning, från små industrikranar till stora larvkranar. Vi förnyar och kompletterar vår utrustning regelbundet, så att vi alltid kan garantera den bästa och den säkraste lösningen för kundens jobb. I flottan finns även eldrivna kranar.

MobilkranarLarvkranarMobila tornkranarKranbilarEldrivna kranarUtrustning: Tunghantering

Kontaktpersoner

Bergman Urban

Boden
Projektledare
urban.bergman@havator.com
+46 70 620 48 50

Dahlgren Björn

Norrköping
Regionchef
bjorn.dahlgren@havator.com
+46 730 97 04 10

Eklund Thomas

Umeå
Arbetsledare Havator AB
thomas.eklund@havator.com
+46 72 503 96 05

Ferm Jonny

Uppsala
Arbetsledare
jonny.ferm@havator.com
+46 70 570 44 81

Hagstrand Lars

Göteborg
Regionchef
lars.hagstrand@havator.com
+46 70 220 22 12

Hedlin Bengt

Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå
Regionchef
bengt.hedlin@havator.com
+46 72 243 26 01

Holmgren Mats

Skellefteå
Arbetsledare
mats.holmgren@havator.com
+46 70 266 97 27

Horttana, Aimo

Umeå
Säljare Havator AB
aimo.horttana@havator.com
+46 70 623 06 40

Johansson K Dennis

Luleå, Boden & Piteå
Arbetsledare
dennis.k.johansson@havator.com
+46 76 104 16 53

Körkkö Jari

Kiruna, Gällivare
Arbetsledare
jari.korkko@havator.com
+46 73 062 66 83

Larsson Fredrik

Region Linköping
Arbetsledare
fredrik.larsson@havator.com
+46 761 28 82 19

Larsson Mats

Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik
Regionchef
mats.larsson@havator.com
+46 70 685 28 62

Lindell Jan

Kranförfrågningar Sundsvall
Arbetsledare
jan.lindell@havator.com
+46 73 049 91 56

Lindmark Oskar

Norrköping
Arbetsledare
oskar.lindmark@havator.com
+46 70 391 20 63

Lund Mattias

Region Norr
Säljare
mattias.lund@havator.com
+46 76 113 14 84

Rudolfsson Fredrik

Sverige, Uppsala
Affärsområdeschef Larvkranar
fredrik.rudolfsson@havator.com
+46 70 223 06 55

Ruuska Matti

Hela Sverige
Säljansvarig Industri & Infra
matti.ruuska@havator.com
+358 50 513 0123

Simola Matti

Hela Sverige
Säljansvarig vind, tunga lyft och transport
matti.simola@havator.com
+358 50 395 55 40

Sjöberg Fredrik

Örnsköldsvik
Arbetsledare
fredrik.sjoberg@havator.com
+46 73 046 80 44

Westman Mathias

Stockholm
Arbetsledare
mathias.westman@havator.com
+46 70 332 32 11

Wetterström Kristian

Göteborg
Arbetsledare
kristian.wetterstrom@havator.com
+46 70 699 29 12