I går 18.6.2024 gick vi över till en ny ägare då den i slutet av april (24.4.2024) tillkännagivna företagsaffären har fått slutgiltigt godkännande från de svenska myndigheterna och de nya ägarna har fått allting utrett angående transaktionen.

Nya ägaren har i dag utsett Sami Jalo, nuvarande VD för Jalo & Jalo Oy, ett företag specialiserat på lastbilslyft, till ny VD för Havator Group Oy. Jalo & Jalo Oy har tillsmannans med BMS Group A/S ett samägt personlyftföretag, JaloBMS A/S, som har för avsikt att expandera i Europa. Havator Group Oy:s nuvarande VD, Hannu Leinonen, avgår från sin position som VD men kommer att stödja den nya ledningen med att bekanta sig med Havators verksamhet.

Havator Group Oy fortsätter med sin nuvarande struktur och sina ansvarsområden. På längre sikt är målet för den nya ägaren att flytta affärsansvaret alltmer mot lokal och landspecifik verksamhet.  Samt att dessutom stödja den lokala verksamheten med sin omfattande utrustning och expertis samt genom att utnyttja kapaciteten i olika länder för att på bästa möjliga sätt betjäna kunderna.

”Vi är verkligen nöjda över att vi slutligen har erhållit alla behövliga godkännanden av myndigheterna så att vi kan starta samarbetet. Vi ser även framemot att lära känna bättre alla anställda i Havator. Vi är säkra på vi kommer att ha ett långt och givande samarbete samt genom ett gott samarbete kommer vi även att finna de bästa sätten att dra nytta av varann. Vi kommer att bygga ett starkt och solitt kranbolag som betjänar våra kunder med de bästa och säkraste lösningarna,” säger Jens Engaard, VD för BMS Stangeland A/S.

”Jag är glad att börja min nya roll som VD för Havator Group Oy. Det är ett stort förtroende att få genomföra en så omfattande multinationell integration. Havator är ett starkt och respekterat namn. Vi kommer att fortsätta bygga framtiden i Finland och Sverige under detta varumärke även i framtiden. Personalen är erfaren och kompetent, vilket vi tror kommer att stärka hela BMS-Stangeland-familjen när vi får samarbetet att fungera,” säger Sami Jalo, VD för Havator Group Oy.

”Jag tackar mina kollegor och hela organisationen, var och en av er på Havator, för min intressanta resa i kranvärlden. Stark branschkunskap och erfarenhet kombinerat med den nu skapade nordiska enheten ger en utmärkt möjlighet för hela organisationen och varje Havator medarbetare att växa personligen samt att utveckla sin karriär. Jag hoppas att den nya enheten kan utnyttja möjligheten och att jag får se en blomstrande verksamhet när den nuvarande lågkonjunkturen avtar. Med de nya ägarna som är djupa branschspecialister, tror jag att samarbetet mellan organisationerna kommer att bli bra, djupt och fruktbart,” säger Hannu Leinonen.

Kontakter för mer information:

Henrik Modéer, henrik.modeer.havator.com

Lari Niemi, lari.niemi@havator.com