Havator är bolaget som erbjuder sina kunder mer än tunga och säkra lyft. Som helhetspartner utför man bland annat montage för flertalet byggnadsprojekt i Sverige. Obbola industriprojekt är en i raden av uppdrag där man haft ett nära och framgångsrikt samarbete med Strängbetong.

Havators affärsområde montage fokuserar på installation av prefabricerade betongelement och stålkonstruktioner. Havator tar ett helhetsgrepp från ritning och teknik till planering och utförande, och med hjälp av erfarna montageledare, montörer och samarbetspartners har man möjligheten att anpassa kapaciteten utifrån behov.

Havator montage – en naturlig funktion till bolagets lyfttjänster

– Vi har stora resurser när det handlar om att kunna erbjuda ”säkra lyft” för alla typer av byggnadsprojekt. Montage fungerar här som en naturlig förlängning åt våra lyfttjänster i en rad byggprojekt – från skyskrapor och viktig infrastruktur, till stora och komplicerade arenabyggen, säger Anders Pettersson, ansvarig på Havator montage.

Ett av de större projekten som Havator montage och samarbetspartner Strängbetong genomfört på senare tid är Obbola industriprojekt – världens idag största maskinhall för pappersproduktion;

– Det här är ett typexempel på uppdrag där vi dragit nytta av våra stödfunktioner, vårt breda register som helhetsleverantör och all den samlade erfarenheten som finns bland våra medarbetare.

Mikael Olsson är projektledare på Strängbetong och har varit delaktig i byggnationen av den nya maskinhallen;

– I Obbola har vi tillverkat och levererat betongstommen för SCA:s nya lokal, Havator har tillhandahållit byggkranar och personal på plats och tillsammans har vi utfört montaget. Vi köper de flesta monterade entreprenaderna genom Havator eftersom vi sedan länge har ett inarbetat och gott kundsamarbete.

 

Byggprojekt enligt ”just in time” kräver ett effektivt lagarbete

Vid bygget av SCA:s nya industrilokal krävdes över 4500 byggnadsdelar av pelare, balkar och väggelement. Havator och Strängbetong monterade betongelementen enligt principen ”just in time” – som handlar om att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs.

Henrik Hernell är arbetsledare på Havator montage och menar att en stor utmaning med projektet var logistiken, med tillverkning i Strängbetongs fabrik, transport, och mellanlagring;

– Vår uppgift var att få varje del på plats utan avbrott. Ett 20-tal montörer och andra stödresurser utförde montaget sektion för sektion, från linje ett på markplan och hela vägen upp till linje 40 – byggnaden runt. Med en vikt upp till 40 ton per element, där även pelarna hade en längd på 30 meter, tog vi hjälp av två av våra larvburna kranar för att kunna lyfta och flytta varje sektion effektivt, korrekt och säkert.

Samordning och effektivitet är särskilt viktiga faktorer vid större industriprojekt som Obbola då många entreprenörer är involverade och behöver följa tidsramar och hålltider, Mikael Olsson på Strängbetong fortsätter;

– En utmaning var att betongstommen behövde vara färdigmonterad innan arbeten med andra delar av byggnaden kunde inledas. Vi hade här ett otroligt fint samarbete med Havators ledning på plats, där vi använde oss av tre montageteam med tre kranar samtidigt för att kunna ta emot upp till åtta lastbilar med material dagligen under ett års tid.

– Det här är ett lagspel som kräver att alla vet vad som ska göras och när det ska göras. Tillsammans jobbade vi målmedvetet enligt tidsplanen för att upprätthålla ett effektivt flöde i montaget, något vi också lyckades uppnå, fortsätter Anders Pettersson.

 

Ett transparent och nära kundsamarbete

Att arbeta med montage gör att man kommer nära kunderna menar Anders Pettersson. Kamratandan är en viktig del i Havators och Strängbetongs framgångsrika samarbeten;

– Genom våra projekt spenderar vi i regel flera månader tillsammans ute på fält, med fika och lunch varje dag lär vi känna varandra också utanför det yrkesrelaterade. Det är väldigt givande på många sätt, men framförallt stärker det vår relation som samarbetspartners.

– Inget uppdrag är det andra likt och vi stöttar och lär oss av varandra. Det är kul att få vara med hela vägen, att arbeta utifrån en helhetslösning med förfrågan, offert till genomförande och färdig produkt gör att vårt arbete är väldigt omväxlande, spännande och utmanade, avslutar Henrik Hernell.

Ett kommande samarbetsprojekt mellan Havator och Strängbetong är i Östersund där man kommer använda en lyftkran med 300 tons kapacitet för att montera betongstommen till Jämntkrafts nya kontorslokal. Ett annat projekt som nyligen startat är bygget av Timrå Brandstation som sker med en helt ny eldriven larvkran på 160 tons kapacitet.

Läs mer om våra montagetjänster!

Gör en bokningsförfrågan!