Havator AB är bolaget som i 66 år har utfört de mesta av tunga lyft och transporter, och fortsätter växa i sin bransch. Idag är bolaget mark­nadsledande i Norden. Med modern utrustning och stort kunnande är inga projekt omöjliga, oavsett omfattning.

Havator AB har sina rötter i finska Torneå där bolaget etablerades redan 1956. Här finner vi alltjämt huvudkontoret och sedan 1990-talet är företaget verksamt i Sverige, Norge och Baltikum. I Sverige finns verksamheten etablerad på 15 orter från Kiruna i norr till Göteborg i söder och sysselsätter drygt 200 anställda.

I Norrköping har verksamheten funnits i 30 år. Här träffar vi regionchef Björn Dahlgren med ansvar för depåerna i Norrköping, Linköping och Nyköping. Här verkar sammanlagt 25 anställda i ett upptagningsområde som sträcker sig över Östergötland och Sörmland.
– Vi är en av Nordens ledande helhets­leverantörer av tjänster inom tunga lyft, montage och specialtransporter. Det rör sig om mobilkrantjänster, special­transporter och montage av prefabrice­rade betongelement, vilket gör att vi har en bredd kring tunga förflyttningar. Vi är tekniska konsulter inom de tjänster vi erbjuder och kan därmed hjälpa till med planering och förstudier innan projekten startar, upplyser Björn Dahlgren.

Hög kapacitet

Just i Norrköping handlar förfrågningar ofta om lyft på upp till 250 ton, men kapaciteten finns för större lyft, ända upp till 750 ton vid behov. Bygg- och indu­striföretag dominerar kundkretsen och inom bygg arbetar Havator med kunder som Skanska, Peab, NCC, Åhlin och Ekeroth Byggnads AB och BC Bygg. De stora kunderna inom industrin är SSAB, Billerudkorsnäs och Lantmännen.

– Med tre depåer i regionen har vi hög kapacitet och ett stort antal mobilkranar som vi lätt kan mobilisera där behoven uppstår. Vi gör som mest nytta när vi kommer in tidigt i ett projekt eftersom vi då kan anpassa våra insatser på bästa sätt för kunden, säger Björn Dahlgren.

Stora satsningar

Med sin långa erfarenhet har Havator väl utarbetade arbetsmetoder som tillsam­mans med den stora kranflottan kan ta sig an allt från mindre till riktigt stora uppdrag. Havator tar fram anpassade lösningar för alla ändamål och sätter alltid säkerheten främst. Därav bolagets slogan, ”Think twice, lift once”.
Havator genomför nu sin största inves­teringssatsning någonsin då man satsar cirka 600 miljoner kronor på nya och moderna kranar, bland annat tre eldrivna varianter. I satsningarna ingår även en egen skola där nyanställda och lärlingar kan utbilda sig till kranförare.

Havators satsningar rör även verksam­heten i Norrköping.

– Under våren utökar vi med två nya mobilkranar, samt ytterligare en till hösten. Då levereras också vår nya kranbil. Utvecklingspotentialen i regi­onen är stor, inte minst med tanke på pågående satsningar inom industrin och större byggprojekt. Till vår hjälp har vi anställt en regionsäljare som kan ge extra service till våra befintliga och kommande kunder, säger en nöjd Björn Dahlgren.

2022_SvenskLeverantörsTidning_Havator_Norrköping

Artikeln publicerad i Svensk leverantörstidning

lntervju: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson