Här nedan är en film som sammanfattar resultatet från vår Nöjd-Kund-Index-undersökning (NKI).

Några ord om resultatet från vår VD


Mycket glädjande att se resultatet av kundundersökningen som förbättrats ytterligare jämfört med föregående år. Våra kunder är nöjda med våra utförda tjänster, vår kompetens och samarbetet i stort med Havator.

Havators målsättning är att utveckla lösningar som möter det framtida kundbehovet av lyfttjänster och tunghantering inom industrin, bygg och anläggningsområdet.”

Henrik Modéer
VD

henrik.modeer@havator.com
+46 73 766 74 87