Förändringar i Havators koncernledning

Havators VD Christoffer Landtman har ansökt om avgång på grund av personliga skäl. Styrelsen har godkänt hans ansökan och har genomfört följande förändring.

Styrelsen har utsett Hannu Leinonen till Havators nya VD fr.o.m. 7.2.2022. Leinonen har fungerat som Havators styrelseordförande sedan 7.1.2020. Leinonen har lång erfarenhet från byggindustrin och har nästan 20 års framgångsrik erfarenhet av VD-uppdrag i Destia och YIT. Leinonen är också styrelsemedlem i SRV Group.

Panu Routila kommer att utses till ny styrelseordförande. Routila har lång erfarenhet av att leda styrelsearbete i olika bolag och har framgångsrikt lett och utvecklat företag inom industri- och tjänstesektorn samt genomfört åtskilliga företagsaffärer. Routila fungerar som styrelseordförande i Oriola, Patria och Fortaco samt är styrelsemedlem i Ensto och Conficap. Tidigare har han fungerat som VD för Konecranes, Ahlström Capital och Kuusakoski Alteams.

Styrelsen tackar Christoffer Landtman för hans framgångsrika arbete med att utveckla Havators affärsverksamhet och förbättra bolagets lönsamhet.

”Efter att ha hört nyheten var jag först orolig över att Havators fina utveckling kommer att påverkas negativt då Christoffer lämnar bolaget. Genom de lyckade personarrangemangen har vi i Hannu Leinonen och Panu Routila fått två mycket erfarna personer med rätt kompetens att driva bolaget vidare. Tack vare dessa förändringar får vi nya insikter och värdefull kunskap som möjliggör ännu bättre resultat i framtiden” – Anders Björkell, styrelsemedlem i Havator och partner hos CapMan Buyout.

”Jag tar emot ordförandeposten med stort intresse. Jag är övertygad om att jag baserat på mina tidigare erfarenheter kan bidra med nya idéer och kunskap som behövs för att stödja koncernens snabba utveckling” – Panu Routila, blivande styrelseordförande, Havator Group Oy

”Jag är väldigt ivrig och motiverad av att ta över ledningen efter Christoffer. Under hans tid som VD har vi åstadkommit mycket men flera påbörjade projekt är fortfarande pågående eller i startfasen. Efter att Christoffer meddelat att han önskar lämna bolaget frågade Havators huvudägare om jag är intresserad av att ta över VD-posten så att vi utan avbrott kan fortsätta utveckla bolaget och inte avbryter den positiva lönsamhetsutvecklingen. Jag blev entusiastisk över idéen och ser speciellt fram emot att jobba närmare med Havators personal. Organisationen i sin helhet har ett enormt kunnande och personalen är stolt över bolaget och sin kompetens. Jag är övertygad om att vi är det vinnande laget!” – Hannu Leinonen, blivande VD, Havator Group Oy.

För mer information, kontakta:

Lari Niemi
Ekonomidirektör, Havator Group Oy
+358 44 709 2740
lari.niemi@havator.com


Havator AB | Havator Group Oy
Havator, grundat 1956, är Nordens och Sveriges ledande helhetsleverantör av tjänster inom tunga och komplicerade lyft med mobilkranar, transporter och tunghantering samt montage av prefabricerade betongelement. Bolaget är verksamt i Sverige, Finland, Norge och Estland. Vårt mål är att ligga i framkanten av utvecklingen, att ta arbetssättet framåt genom att utveckla säkerhet och effektivitet, utan att glömma branschens traditioner. Koncernens omsättning är cirka 100 MEUR och vi har cirka 450 anställda. Läs mer: havator.se