Mobilkran från Havator.


Betongelementen till stommen ska lyftas och monteras av 
Havator på uppdrag av Strängbetong, där projektet kommer att sysselsätta ett 20-tal personer och flertalet större kranar på heltid i över ett år. 

SCA behöver öka sin produktion rejält för att möta en växande efterfrågan på pappersförpackningar. Efterfrågan drivs på av befolkningsökningen, e-handeln och inte minst ambitionen att minska plastanvändningen. 

Redan i dag producerar företagets pappersbruk i Obbola årligen 450 000 ton kraftliner, en pappersprodukt som används för det yttre lagret i wellpappkartonger. Planen är att öka produktionen till 725 000 ton om året. För att klara detta krävs en ny pappersmaskin och en ny, jättelik industribyggnad.

Produktionen sker nära byggarbetsplatsen 

Byggprojektet kallas Expansion Obbola PM2. Huvudbyggnaden blir 292 meter lång, 54 meter bred och ca 30 meter hög. Strängbetong står för stomme, väggar och tak på en av Peab platsgjuten grund.  

Stommen består av pelare och balkar av prefabricerade betongelement samt vindstag av stål. Till taket används TT-kassetter, medan innerväggarna och bjälklagen utgörs av massiva vägg- respektive däckelement. Vit cement med frilagda svarta stenar i ytterväggarnas betongsandwichelement ger fasaden dess särdrag. Totalt handlar det om cirka 45 000 ton betongelement.  

– Det känns jättekul att vi fått uppdraget att utföra montaget med tillhörande lyft. Vi var med och monterade på SCAs senaste stora projekt Helios på Östrandsfabriken utanför Sundsvall. Vi har med oss värdefull erfarenhet från det projektet, säger Anders Pettersson, affärsområdeschef Montage på Havator.  

Projektet sysselsätter ca. 20 personer och flertalet större kranar för Havator på heltid 

Volymen är den största utmaningen i projektet, tillsammans med storleken och vikterna på betongelementen. Pelarna kommer att väga upp emot 40 ton styck. En annan utmaning är att hålla den angivna sluttiden. När pappersmaskinen anländer måste byggnaden stå klar. 

Tillverkningen av betongelementen påbörjas i mars i år, pågå i 60 veckor och under den tiden sysselsätta 20-talet personer på heltid för montage samt larvkranar och mobilkranar 

Montage och produktion samordnas noggrant 

Montaget som görs av Havator påbörjas i augusti i år och ska vara avslutat i juni nästa år. Byggnaden monteras i en etapp, som börjar i ena kortsidan och tar med sig samtliga produkter hushögt.  

Just in time-principen gäller. Så fort betongelementen levereras ska de börja monteras, vilket kräver en noggrann samordning mellan fabriken och aktiviteterna på byggarbetsplatsen. 

Pappersbruket ska stå helt färdigt år 2023 

Totalt är Expansion Obbola PM2 en investering på 7,5 miljarder kronor. Projektet ska vara helt klart i början av år 2023 och nå full kapacitet inom tre år. En miljard läggs på miljöinvesteringar, som innebär att SCAs egna industriprocesser blir till 97 procent fossilfria. 

Projektet omfattar även ett renseri, en reningsanläggning och en byggnad för en mesaugn. Dessa ska också byggas under det kommande året.

För frågor, kontakta:  

Anders Pettersson, Vice President – Montage
anders.pettersson@havator.com
+46(0)70 641 10 51 

Foto: Neroht Foto