Resultaten visar att Havator har förbättrat sig på samtliga områden

Ett stort antal kunder har svarat på frågor om hur de upplever Havator som leverantör i förhållande till vad som är viktigt för dem. Detta skedde i en återkommande kundundersökning och resultaten visar att Havator har förbättrat sig på samtliga områden och det totala snittbetyget har höjts. 

Viktigast enligt kunderna var:

  1. Leveransprecision
  2. Hög personlig service
  3. Effektiva kundanpassade lösningar
  4. Korrekt dokumentation.

Förra gången (2017) Havator genomförde denna bredare kundundersökning fick Havator ett väldigt högt snittbetyg (4,2 av 5 möjliga).

— Eftersom vi arbetat en hel del internt med förbättringar så var det spännande att se hur det påverkat kundernas syn på Havator. Glädjande nog visade det sig att vi förbättrat oss på samtliga områden och nu med ett snittbetyg på 4,4 på en 5-gradig skala, säger Thomas Pilo, VD på Havator AB.

Sammantaget anser kunderna att:

  • Havator har stor kompetens när det gäller komplexa lyft och montage – man kan känna sig trygg att vi löser utmaningarna på bästa sätt.
  • De uppskattar att Havator erbjuder en personlig kontakt med kompetent personal, och skulle kunna bli än mer proaktiva i kontakten.
  • Det är bra att Havator både finns lokalt och har nära till kunden att rycka ut men samtidigt har reservkapacitet då Havator är rikstäckande ifall behov snabbt skulle uppstå eller utökas.
  • Havator har blivit bättre på korrekt dokumentation men har fortfarande förbättringspotential med körsedlar och fakturor. 

— Detta håller vi på att åtgärda då vi till årsskiftet byter affärssystem och digitaliserar flera av våra processer. Detta innebär bland annat digitala körjournaler och mer spårbarhet i fakturor, säger Thomas Pilo.

Cirka 9 av 10 kan tänka sig att rekommendera Havator till andra tänkbara kunder.

Det senaste året har Havator investerat i nya mobilkranar och utrustning för att möta framtidens miljökrav och förstärkt kapaciteten att utföra komplexa lyft på industrianläggningar och infrastrukturprojekt.

Safety first innebär för Havator ett kontinuerligt arbete att förebygga olyckor. Till exempel gjordes 224 skyddsronder förra året mot 142 året innan och sedan dess har två säkerhetsroadshows genomförts över hela landet. 

För frågor, kontakta Thomas Pilo, VD:

Mob: +46 (0)70 255 28 63
thomas.pilo@havator.com