Nordens ledande tjänsteföretag inom lyft, tunghantering och specialtransporter fortsätter att ta marknadsandelar nu när industriinvesteringarna börjar ta fart i norra Sverige. Att hantera tunga lyft på ett smart, säkert och effektivt sätt är mycket mer komplext än vad man kan tro.

”Safety first” – tunga lyft ska ske på ett säkert och effektivt sätt. Havator som etablerades i Norrbotten på 1990-talet har den erfarenhet som krävs.

Havator är en marknadsledande partner för företag inom industri, bygg- och anläggning samt logistik – i stort sett företag inom alla branscher som behöver pålitliga och säkra lyftlösningar. I tjänsteutbudet finns också specialtransporter vilket gör Havator till en komplett samarbetspartner för hantering av tunga lyft och transporter.

Bra startposition

Tack vare sin etablering i Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Luleå och Kiruna har Havator en geografiskt fördelaktig startposition för att möta tillväxten som pågår där.

– Vi verkar över hela Norden genom våra lokala depåer. Att finnas lokalt på plats nära kunden är oerhört viktigt för vår verksamhet, vi måste snabbt kunna vara på plats och säkerställa en effektiv drift i kundens projekt. Vi är ofta med och löser problem direkt på byggarbetsplatsen, och vi finns med nere i gruvan när det behövs. Att vara lyhörda och flexibla, och ständigt tillgängliga är bland våra främsta styrkor, säger Henrik Modéer, vd på Havator.

Planerar göra stora investeringar

Havator planerar göra mycket omfattande investeringar för att vara industrins förstahandsval i den norra tillväxtregionen, och hit räknas även norra Norge och Finland. Det rör sig om ungefär 600 miljoner kronor som ska investeras i personal, kompetensutveckling, utrustning och maskinpark. Att ständigt ligga steget före och utveckla tjänsteutbudet är något som Havator alltid jobbat med.

– Vi vågar göra stora investeringar nu då vi vet att det händer mycket i regionen. Vi kommer att behöva rekrytera inom alla områden, och vi köper in ny utrustning i takt med att marknaden växer, bekräftar Henrik Modéer.

Levererar i den gröna omställningen

Det är en världsledande grön utveckling som påbörjats i den norra regionen. Nya industrier ska byggas, nya vägar ska anläggas och bostäder ska byggas. Kort sagt, hela samhället ska omvandlas för att hänga med i utvecklingen. Och en stor del av utvecklingen kommer att kräva avancerade lyfttjänster.

På Havator vet man att det handlar om allt annat än bara ett lyft. Allt måste säkerställas ordentligt innan själva lyftet sker. Tunga lyft ska ske på ett säkert och effektivt sätt som är ett av ledorden inom verksamheten, ”Safety first”. Det krävs mångårig erfarenhet och den finns inom Havator, som etablerades i Norrbotten under 1990-talet, men som bygger på erfarenhet från 1950-talet.

– Vi ser till att vara uppdaterade vad gäller hållbar utveckling, bland annat genom att investera i elektrifierade kranar. Våra första elektrifierade larvkranar ska levereras nu i dagarna. Hållbara lösningar för tunga lyft är det vi levererar för att bidra till den fossilfria omställningen, säger Henrik Modéer.

Artikeln finns i den tryckta Affärstidningen Näringsliv Norrbotten med temat ”Grön omställning och kompetensförsörjning”