Byggandet av två nya förskolor i Stockholm pågår för fullt, med ett framgångsrikt samarbete mellan byggföretaget Skanska och Havators lyfttjänster. Arbetet med den första förskolan, belägen i Tumba, påbörjades strax före jul förra året och förväntas vara färdigställt under våren. Den andra förskolan är belägen i Enskede.

Förskolorna som Skanska bygger kallas ABCD-förskolor och finns i olika storlekar, för fyra till tolv avdelningar och med en till två våningar. Förskolorna är utvecklade med flexibilitet som en av de viktigaste utgångspunkterna. Det är tids-, yt- och kostnadseffektiva byggnader med extra stort fokus på hållbarhet – ur alla aspekter.

Den nya förskolan i Tumba kommer att rymma ett betydande antal barn på två våningar. Havators insats, med en 100-tons kran, har varit avgörande för att säkerställa en effektiv och säker byggprocess.

Efter slutförandet av arbetet i Tumba kommer Havator att fortsätta sitt uppdrag med bygget av nästa förskola i Enskede gård. Denna gång kommer en mindre kran att användas för att utföra de sista lyften av takstolar och råspont.

”Det funkar jättebra med Havator. Särskilt värdefullt är att vi har fått ha samma kranförare med hela vägen. Det har underlättat montagearbetet väldigt mycket, säger Nora Gorgo, produktionschef Skanska Direkt AB.

En av de största utmaningarna under byggnadsprocessen har varit det skiftande vädret och att navigera smidigt på byggplatsen tillsammans med andra maskiner. Kranföraren Tony har hanterat detta med stor skicklighet och har på så sätt bidragit till projektets framgång.

Arbetsledare Johan Granat på Havator i Stockholm, framhåller det fina och effektiva samarbetet mellan försäljning och produktion, med noggranna överlämningar och kommunikation inom regionen, som en nyckelfaktor bakom projektets framgång.

”Vi är stolta över att få vara en del av detta projekt och skapa något som kommer att betyda mycket för så många barn under lång tid framöver,” säger Johan.

Detta partnerskap mellan Skanska och Havator exemplifierar det positiva resultatet av en samarbetsinriktad strategi inom byggbranschen och visar på betydelsen av skicklighet och effektivitet för att leverera högkvalitativa projekt i tid och inom budget.

Kontakta oss, så hittar vi den bästa lösningen för ditt projekt!