Foto: Jukka Nurminen

Som en del av Havators hållbarhetsprogram har bolaget inlett ett långsiktigt samarbete med John Nurminens Stiftelse. Stiftelsens mål är att skapa resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och deras arbete har gett stor effekt.

Östersjön ligger centralt inom det område som Havator bedriver sin verksamhet och det var därför självklart för Havator att välja John Nurminens Stiftelse att samarbeta med i sitt hållbarhetsarbete. John Nurminens Stiftelse arbetar sedan flera år tillbaka både resultatinriktat och med konkreta åtgärder för att rädda Östersjön. Bland annat driver de framgångsrika projekt som avser att få stopp på övergödningen av Östersjön.

– Vi vill utveckla service- och verksamhetsmodeller genom vilka vi kan styra medel från hela Havators värdekedja och arbeta aktivt för att främja Östersjöns miljö och naturliv. Som nordisk aktör vill vi värna om Östersjön, och vad är väl ett bättre sätt än att i samarbete med hela vårt ekosystem jobba tillsammans mot detta mål, konstaterar Christoffer Landtman, koncernchef för Havator.

På John Nurminens Stiftelse är man positiv över att få samarbeta med Havator:

– Skyddet av Östersjön och dess arv är ett aktuellt sätt för företag att utföra miljöarbete och ta sitt samhällsansvar. Vi vidtar effektiva och konkreta åtgärder för att skydda Östersjön och se till att havets berättelser överförs till eftertiden. Det stöd vi får från företag i detta arbete är extremt värdefullt. Vi är glada över att ha Havator som vår nordiska partner, kommenterar Erkki Salo, Chef för medelanskaffning på John Nurminens Stiftelse.

Fler nyheter kring Havators hållbarhetsarbete väntas redan i början av nästa år:

– Samarbetet med John Nurminens Stiftelse möjliggör att vi kan styra medel direkt till förmån för Östersjön på ett sätt som inte vore möjligt för oss som enskild aktör. Vi planerar redan våra första konkreta koncept för samarbete med kunder och leverantörer och vi hoppas kunna återkomma med fler nyheter i början av nästa år, fortsätter Christoffer Landtman.

Läs mer om hållbarhetssamarbetet här

Foto: Jukka Nurminen / John Nurminens Stiftelse.