Havator har den 5.8.2019 förvärvat samtliga aktier i Lindbloms Kranlyft AB. Köpet kommer inte påverka den förvärvade verksamheten, som kommer fortsätta verka fristående från Havator. Kundrelationer och avtal kommer fortlöpa enligt överenskommelse. Kontaktperson för Lindbloms Kranlyft är Jan Persson (jan.persson@havator.com tel 070-519 00 19).

Förvärvet av Lindbloms Kranlyft markerar startskottet för Havators återgång till en lönsamhetsfokuserad tillväxt-strategi. ”De senaste två åren har vi jobbat hårt med lönsamhet, ordning och reda och att skapa en plattform för tillväxt” säger Havator AB:s VD Thomas Pilo. ”Förvärvet av Lindbloms Kranlyft bevisar att vi nu är färdiga att ta steget mot att börja växa, utan att glömma lönsamheten och fortsatta förbättringar av den befintliga verksamheten” fortsätter Pilo.

Havator-koncernen som helhet flyttar nu fokus mot lönsam tillväxt. ”Efter en period av interna förbättringar känns det skönt att rikta fokus mot tillväxt” säger Koncernchef Christoffer Landtman. ”Som det ledande nordiska lyftbolaget ser vi stora möjligheter till expansion och utveckling av lyftverksamheten som helhet” konstaterar Landtman. För ytterligare information vänligen kontakta Thomas Pilo (thomas.pilo@havator.com, +46 70 255 2863) eller Christoffer Landtman (christoffer.landtman@havator.com , +358 41 5101073).