Havator rustar upp befintliga kranflottan för att möta morgondagens krav. Vi installerar ny utrustning och byter ut gamla maskiner.