Havator har många kunder inom industri och bygg. Som en del av en samhällsbärande bransch behöver vi upprätthålla verksamheten så gott vi kan. För dig som är kund eller leverantör till Havator vill vi berätta om hur vi hanterar verksamheten under utbrottet av covid-19.

Vi följer utvecklingen av covid-19-utbrottet och har rutiner för hantering av smitta. I nuläget arbetar vi efter tre principer:

  • Så långt som möjligt skyddar vi våra kunder, leverantörer och anställda.
  • Vi gör det vi kan för att inte medverka till ytterligare spridning.
  • Så långt som det är möjligt upprätthåller vi vår verksamhet.

Som intressent till Havator vill vi att du ska känna dig trygg i din relation med oss. Vi vill därför berätta hur vi agerar i denna situation.

För att skydda våra anställda, kunder och leverantörer och ej medverka till ytterligare smittspridning

Utifrån den rådande situationen så minimerar vi den fysiska närkontakten mellan människor för att undvika att någon blir exponerad för smitta, samtidigt som vi håller verksamheten igång. Rekommendationen vi följer är att hålla ett fysiskt avstånd på minst 1,5 meter. Våra möten försöker via att hålla i största möjliga mån via telefon och video. Behöver vi träffas så minimerar vi fysisk närkontakt genom att inte ta varandra i hand exempelvis. Vi undviker att använda flyg och tåg för tjänsteresor och använder främst bil som färdmedel.

När det gäller våra medarbetare som är ute på arbetsplatser så ombeds de att undvika vistelse i fikarum, omklädningsrum och övriga gemensamma utrymmen i största möjliga mån. Kontakten med arbetsledningen ska främst ske via telefon. Incheckning på arbetsplatsen ska i första hand ske via app, om det finns den möjligheten.

Vi schemalägger så att personer ska kunna hålla avstånd på gemensamma arbetsytor, i bodar och på kontor För att undvika smittorisk i samband med luncher där många olika företag samlas i bodarna så lägger vi schemat så att personer äter på olika tider. Vi är kreativa i att lösa utmaningarna och uppmanar våra medarbetare att bl.a. ta med mattermosar och mat som inte behöver värmas.

Arbetsledningen säkerställer att det finns tvål och handsprit och medarbetare tar med egen vattenflaska hemifrån för att kunna tvätta händerna när de inte vill använda gemensamma utrymmen. Medarbetare, kunder och leverantörer ska känna trygghet i att arbetsledningen säkerställer i dialog med ansvarig hos kund på site eller projekt att det finns förutsättningar att jobba säkert utifrån smittorisk.

Varje medarbetare är skyldig att meddela sin närmaste chef om personen misstänker att han eller hon kan ha drabbats av covid-19, som går under smittskyddslagen. Om ansvarig chef har fått

information om att en medarbetare är eller kan vara smittad, ska denne omgående kontakta HR-chefen. HR-chefen ska kontakta berörd medarbetare för att reda ut hur situationen ser ut, exempelvis hur kontakten sker med sjukvården och vilka beslutat som har fattats. HR-chefen ska även ta reda på om någon fler kan ha exponerats på arbetsplatsen och i sådana fall kontakta även de personerna.

För att säkra långsiktig ekonomisk hållbarhet hos Havator vid eventuella större nedgångar

Havator har funnits i över 60 år och är en stabil partner som ger kontinuitet i långa projekt och samarbeten. Vi tänker långsiktigt, även när det gäller oss själva. Till exempel omfördelar vi våra resurser vid sjukfrånvaro, för att säkerställa vår leverans.

I dagsläget vet vi inte hur stor påverkan som coronaviruset kommer att ha på vår verksamhet och bransch. För att säkerställa Havators uthållighet som bolag har vi vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder. Som kund, leverantör eller medarbetare kan ni känna er trygga med att Havator har en långsiktig plan för att säkra vår uthållighet, även om påverkan av covid 19-utbrottet skulle blir långvarigt.

Vänliga hälsningar,

/Thomas Pilo
VD Havator AB

VD på Havator, Thomas Pilo berättar för kunder och leverantörer om hur Havator hanterar verksamheten under utbrottet av covid-19.