Henrik Modéer kliver nu under våren 2021 in som ny VD för Havator AB. Henrik kommer med stor erfarenhet av verksamhetsutveckling, närmast från posten som VD för Cyclife som erbjuder tjänster till kärnkraftsindustrin och har dessförinnan gjort en lång karriär inom återvinningsbranschen. Mera specifikt inom tidigare IL Recycling-koncernen och sedermera Stena Recycling. 

– Det känns verkligen spännande och hedrande att få bli en del av Havator-teamet och leda verksamheten i Sverige, säger Henrik.

 Rekryteringen av Henrik kändes självklar hos Havators ledning: 

– Henrik har en utmärkt bakgrund från en bransch som redan för många år sedan genomgått förändringen från maskinentreprenad till en ren serviceverksamhet. Jag upplever Henrik som en byggare av team, samtidigt som han drivs av affären, säger Christoffer Landtman, koncernchef för Havator.

 Att vara serviceledande i branschen, ytterligare öka kundfokuset samt utveckling av Havators affär är några av målsättningarna som stämmer väl överens med Henriks målbild:

– Att fortsätta utvecklingen av företagets tjänsteaffär och att tillsammans med kollegorna befästa ledarpositionen i branschen ser jag verkligen fram emot, säger Henrik.

Kontaktinformation:

Henrik Modéer

VD
henrik.modeer@havator.com
+46 73 766 74 87