På Stora Ensos fabrik i Varkaus hanterade Havator lyft av nya containrar avsedda för förvaring av massa hösten 2022.

Lyftarbetet utfördes i samarbete med kunden SSG Sahala och var en del av Stora Ensos stora investering för att öka flexibiliteten och kapaciteten vid fabriken. I servicepaketet ingick lyftplanering och lyftarbete.

Containrarna, som vägde 34 och 47 ton, lyftes på flera ställen. Däremellan demonterades, flyttades och återmonterades huvudkranen inne på fabriksområdet. En speciell utmaning var närheten till kraftledningar, vilket gjorde att kranarna jordades och placerades försiktigt på lyftområdet. Under lyften övervakades säkerhetsavståndet ständigt.

”Det krävdes noggrann planering också i det här projektet”, berättar Antti Lampinen, projektledare på Havator. ”På grund av det trånga utrymmet och närheten till kraftledningarna var det krävande att lyfta särskilt den vita pulp-massatanken. Å andra sidan hade stora markfyllningar gjorts på dump-tankens lyftplats, och lyftet av tanken var nära den maximala kapaciteten som denna kran klarar.”

Havators kranförare Mika, Henrik och Joona tog hand om lyften med Liebherr LTM 1750-9.1 och Tadano ATF 130 G-5-kranar. Hela Havator-teamet arbetade exakt enligt planerna, de givna instruktionerna på ett säkert och professionellt sätt.

”För att de stora containrarna skulle fraktas hela, hade Havator en viktig roll. Ju större belastning, desto färre operatörer blir det, och jag är van att jobba med Havator”, kommenterar Sami Poraharju, projektledare på SSG Sahala. ”Valet av underleverantörer baseras vanligtvis på referenser, medvetenhet och tillförlitlighet. Vi har samarbetat med Havator tidigare, särskilt när det gäller tunga lyft, och de har gått smidigt. Det var avgörande när vi valde Havator.”

Samarbetet gick utmärkt under projektet. Utmaningarna och framstegen diskuterades intensivt redan i planeringsskedet.

”Jag var särskilt nöjd med Havators förhandsplanering, där lyftplanerare märkte att placeringen av den andra tanken hade ändrats med 5 meter från den ursprungliga platsen. Detta skulle ha resulterat i att lyftkapaciteten hos kranen som ursprungligen planerades för lyft inte skulle varit tillräcklig, och kranen byttes därför ut mot en större. Det skulle ha varit en riktigt svår situation om det hade upptäckts först i lyftfasen”, berömmer Poraharju.

Stora Enso investerade totalt 23 miljoner euro i kartongfabriken i Varkaus. Förberedande arbeten inleddes redan 2021 och projektet slutfördes i slutet av 2022.

På vår video ser du hur vi lyfter en container!

Industriella lyft

Havator har lång och omfattande erfarenhet av att leverera lyfttjänster till olika industribranscher såsom energi-, kemi-, gruv-, pappers- och massa- och metallindustrin. Vi hanterar till exempel krävande lyft av anläggningselement i samband med årliga underhållsprojekt och underhållsavbrott. I processen betonas säkerhet, kvalitet och effektivitet.

Gör en bokningsförfrågan!