Byggnationen av nya Slussen i Stockholm är ett avancerat projekt som kräver ett gott samarbete mellan involverade aktörer. Användningen av mobila lyftkranar är en central del av byggprocessen där effektivitet och säkerhet är av största vikt.

– På Havator levererar vi mobila lyftkranar som används i bygget av nya Slussen, men likaså levererar vi expertis direkt till området. Våra kranar är hydrauliska med en lyftkapacitet på upp till 500 ton och används i olika skeden för att demontera och montera delar av byggnadskonstruktionen, säger Johan Werner, arbetsledare på Havator.

 

Havator och Skanska i samarbete

Havator och Skanska samarbetar vid Slussenprojektet för att hitta de effektivaste och säkraste arbetsmetoderna i varje situation. Projektet erbjuder gott om utmanande miljöer och byggmoment. I Slussenprojektet, med Stockholms stad som beställare och Skanska som totalentreprenör, används Havators mobila kranar. De fungerar bra i trånga lägen.

Thomas Nildén är produktionschef på Skanska och involverad i flera delar av Slussen-bygget i Stockholm;

– Havators kranar har varit ovärderliga i rivningsarbetet men också för att effektivt kunna lyfta och flytta stora och tunga sektioner till den nya konstruktionen. Så småningom är tanken att den färdigställda byggnaden, via nedborrade stålrör, ska vila på Stockholmsåsens berggrund.

Ett spännande byggprojekt med stora utmaningar

Då Havator levererar många av de mobila kranarna som Skanska använder sig av har man sedan början av projektet 2016 exempelvis en larvburen kran placerad på pontoner intill land och en större kran som varit till stor hjälp vid demontering av den gamla Slussen-bron över till Gamla stan.

Johan Werner berättar om ett relativt komplicerat och tidskrävande arbete då man enbart kunde arbeta några timmar per natt när tunnelbanan slutat gå;

– Varje natt hade vi tre timmar av stor tidspress och en stor utmaning då vi var tvungna, att på ganska långa avstånd lyfta av stora sektioner av gamla bron – betongblock med en vikt på drygt 40 ton styck. Blocken sågades därefter ned i mindre delar och transporterades bort med lastbilar nattetid.

– Det här var ett spännande projekt som jag drev och där samarbetet med Havator fungerade väldigt bra. Tillsammans kom vi fram till vad vi behövde göra, hur vi skulle utföra det och vilka maskiner som vi skulle använda oss av, fortsätter Thomas Nildén. Läs mer.

 

Arbetsmetoder med rigorösa säkerhetsrutiner

Havator och Skanska går i bräschen när det gäller säkerhetstänk i byggbranschen. Företagen arbetar bland annat med att förebygga olyckor och personskador genom hårda krav på arbetskläder, skyddsutrustning och rapporteringsverktyg för säkerhet på byggarbetsplatser som nya Slussen.

– Vi har parametrar för vad kranförarna kan och får utföra varje arbetsdag. Vi gör också riskbedömningar, daglig tillsyn och besiktning av utrustning som ska användas i arbetet. Uppstår det några avvikelser så rapporteras de direkt så att problemen kan åtgärdas innan arbetet påbörjas.

Likt piloter inför start går kranförarna också igenom en checklista i maskinerna för att kontrollera så att allt fungerar som det ska. Som kranförare har man också ett stort ansvar förklarar Johan Werner – man behöver dels kunna utföra sin arbetsuppgift korrekt, men även se till så att det sker på ett säkert sätt;

– Nu är det, tack och lov, extremt ovanligt att det sker någon olycka eller att någon skadas i ett arbetsmoment i och med de strikta säkerhetsregler som vi har för våra arbetsmetoder.

 

Många människor och maskiner på begränsad yta

Något som är utmärkande för Slussen-projektet är den begränsade ytan mitt i en pulserande stad där många olika typer av maskiner och aktörer tillsammans med hundratals människor är involverade.

– Det här är en yta som succesivt också minskar ju längre in i byggandet vi kommer, vilket gör att man i nuläget också arbetar från vattnet via våra kranar utplacerade på pråmar, fortsätter Johan Werner.

– Muddring och grundläggning är exempel på inledande arbeten som vi utfört, men mycket återstår. Mitt i Stockholms hjärta bygger vi något som kommer sätta stor prägel på staden i generationer framåt. Jag tror många kommer uppskatta Slussen när allt är klart, eftersom det inte enbart blir en knutpunkt för resor utan också en mötesplats i vardagen, avslutar Thomas Nildén.

Läs mer om våra mobila lyftkranar här!

Gör en bokningsförfrågan!