Resultatet av kundnöjdhetsundersökningen som genomfördes i början av 2023 visar att Havators kundnöjdhet är på en mycket hög nivå.  

I undersökningen ingår en blandad grupp av Havators nordiska och utländska kunder, som har utvärderat Havators verksamhet, både i förhållande till olika serviceområden och konkurrenter. Baserat på resultaten presterar Havator mycket bra inom alla områden som kunderna anser vara viktiga, som flexibilitet, leveranssäkerhet och samarbete och får särskilt bra feedback på säkerhet, kvalitet och service.  

– Vi har tjänster som passar kundernas behov, som anpassade lösningar, förståelse för våra kunders verksamhet och kvaliteten på tjänsterna är det som lyfts fram som utmärkande faktorer. Vi har skickliga och kundorienterade medarbetare som har övertygat våra kunder, säger Hannu Leinonen, koncernchef Havator Group. 

Havator Group som helhet har hela 70 i NPS, Net Promoter Score vilket är utmärkt. Redan ett resultat på 40 anses vara bra.  

– Kundnöjdhet är summan av många saker och med de här siffrorna har vi lyckats på många områden. Det betyder inte att vi lutar oss tillbaka utan utvecklingen fortsätter och det finns fortfarande saker vi kan förbättra, fortsätter Leinonen. 

Havator vill vara serviceledande inom sitt område. För Havator innebär det hög kvalitet, kundorienterat och ett brett tjänsteutbud. Kundförståelsen behövs i hela servicekedjan. 

– Det är riktigt positivt och bekräftar att vi håller hög servicenivå och kvalitet med fokus på säkerhet. Det ska vi fortsätta med och sikta på att bli den självklara helhetspartnern för lyfttjänster, montage och tunga transporter som ger extra mervärde till våra kunder, säger en nöjd Henrik Modéer vd Havator Sverige.  

Havator har genomfört kund- och/eller medarbetarundersökningar sedan 2016. I en enkät som genomförs av en oberoende tjänsteleverantör ombeds respondenterna utvärdera Havators verksamhet inom femton olika tjänsteområden. Dessutom bedömde respondenterna vikten av varje område för sig själva och Havators prestanda i förhållande till andra tjänsteleverantörer som är verksamma på marknaden. Som serviceledare inom området använder Havator aktivt resultaten från undersökningarna för att utveckla verksamheten på alla nivåer i organisationen.  

Sammanfattning nöjdkundenkäten: 

  • Havator Group NPS 70 
  • Mycket bra betyg inom områden som säkerhet, flexibilitet och lyhördhet, enkelt samarbete och leveranssäkerhet inom de serviceområden som kunderna värdesätter. 
  • Mer än 60% av de svarande anser att Havator är det bästa på marknaden inom följande tjänsteområden: tjänster som uppfyller kundernas behov, tillhandahåller individuella lösningar, förståelse för kundens verksamhet, behov och servicekvalitet. 

För mer information, kontakta: 

Henrik Modeér, VD Havator Sverige
+46 73 766 74 87  

Hanno Leinonen, Koncernchef Havator Group
+358 40 588 7804 


Fakta:

Havator grundades 1956 i Finland och är ledande i Norden inom lyft, specialtransporter, tungahantering och montage. Vi är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Estland. Vårt mål är att ligga i framkant av utvecklingen, att vara ledande i att utveckla verksamhetens säkerhet och effektivitet, utan att glömma branschens traditioner. Koncernens omsättning är cirka 100 miljoner euro. Det sysselsätter cirka 450 yrkesverksamma i mer än 30 lokala depåer i 4 länder.


Behöver du lyfttjänster och tunghantering - boka in här!