Den flexibla mobila tornkranen är bra lösning för utmanande lyftarbeten vid trånga utrymmen. Den är snabb att montera, ryms i små utrymmen och är trots sin storlek en mycket kapabel lyftmaskin.

Mobilkranar i Stockholm och andra storstadsområden

Då man jobbar i stadsmiljöer är det vanligt att det inte finns mycket plats för lyftarbete. Lyftutrustningen kan också begränsas med till exempel höjd- eller viktbegränsningar, och själva lyftoperationen med tidsbegränsningar. Större mobilkranar är därför vanligen inte optimala för tätortsområden. Deras monteringstid kan vara lång och kranen kanske inte kommer tillräckligt nära lyftplatsen, så att den kan hanteras optimalt.

En mobil tornkran revolutionerar lyft på byggarbetsplatser, särskilt i områden där räckvidd är en utmaning.

Just av den orsaken är mobilkranar i mindre storleksklass och mobila tornkranar en vanlig syn i storstadsområden som Stockholm eller Göteborg, särskilt på bygg- och renoveringsplatser. Eftersom byggarbetsplatser ofta ligger i mycket tätt bebyggda orter är de tillgängliga lyftsutrymmena mycket begränsade. Den mobila tornkranen, som kan placeras i ett mycket litet utrymme, är en flexibel kran speciellt för lyftarbeten i dessa områden. Med en mobil tornkran kan tiden som avsatts för lyftarbetet maximeras och lyftarbetet utföras mycket smidigt.

En modern lyftmaskin

En mobil tornkran kan köras till arbetsplatsen lika snabbt och enkelt som en mobilkran och är i gång på mindre än en timme. Den lämpas bäst för lyft av lätta stålkonstruktioner men också för takarbeten, skyddsinstallationer, lastöverföringar och konstruktionsinstallationer.

Räckvidden på den mobila tornkranen MK-88, tillverkad av Liebherr, kan jämföras med en mobilkran på upp till 250 ton. Den starkare och större MK-140 kan jämföras med en 350 ton mobilkran. Båda kranarna kan användas för att utföra komplexa lyft under krävande förhållanden.

Exempel på jobb lämpliga för mobila tornkranar

 • Trånga stadsförhållanden
 • Trä-, stål- och hallkonstruktion
 • Ställningar och väderskydd
 • Antenn- och elinstallationer
 • Takläggning, solpanelsinstallationer
 • Fönster- och fasadbyggarbetsplatser, vindsbyggen
 • Bro- och vägbyggen
 • Lättviktsinstallationer på byggarbetsplatser

Fördelarna med en mobil tornkran

 • Rör sig smidigt till och på arbetsplatsen
 • Snabb att montera
 • Bra räckvidd
 • Lämplig för många olika lyft

Exempel då vår tornkran kommit till nytta

Ombyggnad i Örebro

Denna gång hjälpte vi NA Bygg i Örebro att få upp byggmaterial när de byggde om i en fastighet mitt i stan.

Det är just i stadsmiljö den passar så bra in, då den är lättplacerad, smidig och har en lång räckvidd på hela 45 meter.

Den mobila tornkranen i bruk


Blev du intresserad?

Ta gärna kontakt med oss eller skick en bokningsförfrågan!

Våra mobilkranar och mobila tornkranar kan beställas för lyftarbeten flexibelt i hela Sverige. Vi berättar gärna mer om de lyft vi redan gjort och hör vad du behöver, så att vi kan designa en lösning som passar dig bäst.