Komponenter till 17 vindkraftverk har levererats till vindkraftsparken i Nuolivaara, norra Finland

När Nordexs vindkraftpark i Nuolivaara, Kemijärvi, Finland står klar kommer den att bestå av 17 vindkraftverk och med en årlig produktion på cirka 100 megawatt. Gjutningen av kvarnarnas fundament gjordes sommaren 2022 och när samtliga komponenter monterats kan elproduktionen starta.

Havator har hjälpt till med lyfttjänster vid vid hamnarna i Kemi och Karleby dit många av komponenterna anlänt. Från hamnarna har totalt 221 huvudkomponenter transporterats till vindkraftsområdet. Det har tagit ca fem månader och de sista transporterna anlände till parken i början av 2023.

”I Kemi hamn använde vi egen hamnutrustning och vår partner BB Logistics tog hand om stuveriverksamheten. Specialtransporterna omfattade ett tiotal specialtransportfordon/-lavetter som användes för transport av kraftverkselement. Dessutom fanns det en dragbil på plats för att hjälpa till vid branta och långa stigningar, samt ett fordon för överföring av motvikter till kranarna. Det blev leveranser fem dagar i veckan”, säger Mikko Valtanen, projektledare vid Havators specialtransportenhet.

Huvudkomponenterna som transporterades till Nuolivaara demonterades av Havators team för att vänta på uppförande.

“När transporterna anlände till Nuolivaara började arbetet med att lyfta allt på plats. Lossningen av lasten gjorde vi med två Tadano 220-tons mobilkranar”, säger Pekka Heininen, arbetsledare för Havators lyfttjänster.

I komplexa projekt med flera enheter och funktioner är det viktigt att samarbetet mellan alla parter fungerar så smidigt som möjligt.

”För att arbetet ska flyta på krävs samarbete, att tänka på helheten i kombination med kunniga förare. Tillsammans har hamnlyften, transporterna och lyfttjänsterna, leveranserats och monterats- och demonterats på bästa och säkraste sättet, i gott samarbete med de andra aktörerna som är varit involverade i projektet. Kunden var mycket nöjd med allt”, säger Valtanen.

Vindkraftparken Nuolivaara tas i bruk under 2023.


Mer information

Kontakta oss eller lämna en offertförfrågan! Vi hjälper till med alla typer av transporter och lyft – låt oss tillsammans hitta den bästa lösningen för er!

Kontakta oss!

Fler tjänster

Kärnan i vår verksamhet är att säkerheten kommer först. Vi har lång erfarenhet och är en trygg partner för alla industriella lyftbehov.

Vi är också en totalleverantör för många av våra kunder inom vindkraftsindustrin. Vi demonterar och lyfter delar av vindkraftverk i hamnar och transporterar dem till vindkraftparker, där de lyfts och monteras ihop till färdiga kraftverk. Vi bistår bland annat vid byggnation av vindkraftsfundament, montage av kvarnar, byte av blad, nedmontering av befintliga vindkraftsparker och underhåll av turbiner i hela Norden. Oavsett behov kan vi på Havator erbjuda en lämplig lösning.

Våra tjänster